S projektom Odstotek za umetnost promoviramo in aktivno uresničujemo kontinuirano prisotnost sodobne likovne umetnosti v javnem prostoru

Podpora pri izvajanju projekta

Odstotek za umetnost je umetniški projekt, katerega cilj je večja prisotnost umetnosti v javnem prostoru. Za uspeh projekta je ključnega pomena podpora partnerjev, ki se zavedajo pomena navzočnosti umetnosti v družbenem diskurzu. Zelo nas veseli, da so kvaliteto in pomen projekta prepoznali tako pomembni partnerji, kot so tednik Mladina, podjetje Tam-Tam, Tiskarna Povše in Arnes. K projektu vabimo vse, ki imajo možnost, da »odstotek« svojega časa, sredstev ali prostora namenijo umetnosti in da idejo za večjo prisotnost umetnosti v družbi podprejo tako simbolno kot tudi konkretno, ter se v odnosu do te zamisli pozicionirajo, ne le kot podporniki, ampak tudi kot njeni aktivni uresničevalci.

V okviru projekta širši javnosti predstavljamo zamisel o naprednem modelu sofinanciranja umetnosti v javnem prostoru

Na podlagi omenjene zamisli je bila pred kratkim sprejeta novela zakona o obveznem deležu za umetnost v javnih investicijah. Več o tem si lahko preberete v našem arhivu medijskih objav. Pri Deležu za umetnost gre za shemo sofinanciranja, v kateri se delež vsake javne investicije za gradnjo infrastrukture nameni realizaciji umetniških projektov v javnem prostoru in neposrednemu financiranju individualnih ustvarjalcev. Gre za model sofinanciranja umetnosti, ki uspešno funkcionira v Nemčiji, Italiji, Franciji, Kanadi, na Finskem, Nizozemskem, Švedskem, Norveškem in v številnih zveznih državah ZDA. Temu pritrjuje tudi obsežna raziskava Umetniška dela v investicijskih projektih v Republiki Sloveniji in državah EU (Kočica, Kokot, Ostan, Smrekar, Srakar, Zakotnik), katere zaključki podpirajo tovrstno shemo sofinanciranja.

Odprti dialog

Čeprav se zavedamo, da je vsakršna iniciativa in aktivnost v zvezi z zagotavljanjem boljših pogojev za umetnost pomembna, naša vloga ni komunikacija z odločevalci in kulturno političnim sistemom. Vse naše geste so usmerjene v javni prostor, komuniciramo z javnostjo in ustvarjamo za javnost. Ker je cilj našega projekta večja prisotnost umetnosti v javnem prostoru, javnosti na tem mestu predstavljamo vsebino pobude “Delež za umetnost”, ki predstavlja velik potencial za razvoj našega kulturnega prostora in za večjo prisotnost sodobne umetnosti v javnem prostoru. Zakon lahko prinese velike spremembe v našem kulturnem prostoru, dobre ali slabe, zato ga moramo jemati resno, odgovorno in se o njem pogovarjati transparentno. Zato je pomembno, da se dialog med umetniki, strokovnjaki, javnostjo in odločevalci tudi odvija v javnem prostoru. Z namenom zagotavljanja transparentnega dialoga v zvezi z nadaljnjim razvojem dogodkov pripravljamo na naši spletni strani prostor za debato, kjer boste lahko sodelovali vsi, ki imate kaj povedati in vsi, ki ste na tem področju aktivni in ne želite, da pri tako pomembnem vprašanju prevladajo partikularni interesi.